TalkTech Logo02

Onze missie is onze consumenten te voorzien van eenvoudige hulpmiddelen voor dagelijks gebruik. Door onze jarenlange ervaring begrijpen we dat eenvoud in het gebruik van onze producten de sleutel is voor onze eindgebruikers.

De CE-markering zoals afgebeeld kan worden gebruikt onder verantwoordelijkheid van de fabrikant, na voltooiing van een EC-conformiteitsverklaring en conformiteit met alle relevante EC-richtlijnen.

Alle TalkTech-producten zijn MDD Klasse 1 gecertificeerd (richtlijn medische hulpmiddelen)
MDD klasse 1

Milieuvriendelijke recyclebare doos

Voldoet aan testvereiste van de RoHS-richtlijn 2011/65 / EU bijlage II tot wijziging van bijlage (EU) 2015/863 en tot wijziging van bijlage (EU) 2017/2102.